statua 1

- ZIELONA KARTA
- SPONSOROWANIE
- OBRONA PRZED
  DEPORTACJĄ

people 2

POMOC W LEGALIZACJI
POBYTU W USA

Zapoznaj się z naszymi usługami,
zadzwoń i umów się na szczegółową konsulację.

business 3

PRAWO BIZNESOWE
UMOWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE

Zapoznaj się z naszymi usługami,
zadzwoń i poproś o bezpłatną,
wstępną konsultację.

KONTAKT


DISCLAIMER

Ta strona stanowi publiczny zasób informacji ogólnych; informacje te powinny być dokładne i kompletne, jednakże mogą nie być aktualne. Ta strona nie ma na celu nagabywania klientów, reklamowania CMA Law Group, PLLC ("CMA") usług oferowanych, lub udzielania porad prawnych, a zatem nie formuje relacji prawnik-klient. Odwiedzający tę stronę nie powinien działać lub zaniechać działania na podstawie informacji dostępnych poprzez tę stronę, ponadto osoby odwiedzające stronę internetową zawsze powinny zasięgnąć porady właściwego doradcy. CMA wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do działań podjętych lub nie podjętych na podstawie treści tej witryny.

Ta strona nie jest sponsorowana, lub związana z żadnym podmiotem powiązanym, chyba że stwierdzono inaczej. Dostępne linki są przeznaczone wyłącznie do zapewnienia użytkownikom informacji, które mogą być dla nich interesujące. CMA nie bierze odpowiedzialności za treść i dokładność informacji zawartych na tych stronach.


This website is a public resource of general information which is intended, but not promised or guaranteed, to be complete, accurate, and up-to-date. This website is not intended to solicit clients, advertise CMA Law Group, PLLC ("CMA") services, or provide legal advice, and therefore, does not invite or create an attorney-client relationship. Visitors to this website should not act, or refrain from acting, based upon any information available via this website, and should always seek the advice of competent counsel. CMA expressly disclaims any and all liability with regard to actions taken or not taken based upon the content of this website.

This website is not sponsored or associated with any particular linked entity unless so stated. The existence of any particular link is intended solely to provide viewers with information which may be of interest to them. CMA takes no responsibility for the content or accuracy of information contained on a linked site.

pełny HTML | wersja mobilna